Veiligheid

Veiligheid staat centraal bij Timmer Baarn. Daarom besteden wij optimale aandacht aan een veilige werkplek. Voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht wordt er nauwkeurig bekeken wat de meest optimale situatie is:

  • werken op een rolsteiger,
  • werken op een vaste steiger,
  • gebruik maken van een hoogwerker of hangbrug,
  • of een combinatie hiervan.

Medewerkers en directie hebben allen een VCA*-certificaat.

Timmer Baarn beschikt over eigen materieel dat jaarlijks gekeurd wordt. Daarnaast wordt er materieel ingehuurd bij uitsluitend erkende leveranciers.

Ook de persoonlijke uitrusting (beschermingsmiddelen) van medewerkers is up-to-date. Het bedrijf stelt veiligheidsschoenen, gehoor- en gelaatsbescherming, werkkleding e.d. beschikbaar.

Links veiligheid: