Organisatie

Hoe pakken wij het samen met u aan?

Aanvraag en eerste bezoek
af-logoAls u overweegt om van onze diensten gebruik te maken, kunt u een offerte aanvragen. Daarvoor kunt u eenvoudig gebruik maken van het aanvraagformulier. Natuurlijk kunt u ook per telefoon of e-mail een aanvraag voor een offerte indienen. U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld en maken wij een afspraak met u.

Tijdens het kennismakingsgesprek maken wij een inventarisatie van uw wensen en (kwaliteits)eisen. Vervolgens wordt het object dat onderhoud behoeft kritisch geïnspecteerd en geconstateerde gebreken worden op foto vastgelegd. Daarna krijgt u meteen een mondeling advies over:

  • eventuele reparaties,
  • noodzakelijk bouwkundige aanpassingen,
  • verfsysteem,
  • de toe te passen kleurstelling.

Er wordt een afspraak met u gemaakt over de termijn waarbinnen u onze offerte ontvangt.

Offerte
Binnen de afgesproken termijn ontvangt u van ons de offerte. De offerte is voorzien van een gefrankeerde antwoordenveloppe bestemd voor opdrachtbevestiging en eventueel een BTW-ouderdomsverklaring wanneer uw woonhuis 15 jaar of ouder is. Neemt u gerust contact met ons op als de offerte vragen oplevert. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend.

Uitvoering
Na ontvangst van uw getekende opdracht worden er met u afspraken gemaakt over de periode van uitvoering. Wanneer er sprake is van een meerjarenplan of planmatig onderhoud, dan is de interval van onderhoud meestal vooraf met u besproken.

Enkele dagen voordat het project de start neemt onze uitvoerder nog een aantal zaken met u door. Hij bespreekt bijvoorbeeld met u:

  • aan welke gevelzijde wordt begonnen,
  • of de sleutel van uw woonhuis wel of niet beschikbaar is,
  • dat er (bij langere projecten) een chemisch toilet en een werkkeet worden geplaatst en waar,
  • welk werkmateriaal (steigers, hoogwerker e.d.) wordt gebruikt,
  • waar ons reclamebord geplaatst kan worden.

Dat is de aftrap van het proces dat leidt tot een duurzaam eindresultaat.

Formulier meer/minderwerk:
Is er ondanks de zorgvuldige opname toch sprake van meer- of minderwerk, dan wordt dat met elkaar overeengekomen door gebruik van het standaardformulier “meer / minderwerk”.

Formulier oplevering
Als het project gereed is wordt de werkplek opgeruimd en netjes achtergelaten. De uitvoerder maakt met u een afspraak om het project aan u op te leveren. U beoordeelt dan samen met hem of er nog openstaande punten zijn. Dit wordt overeengekomen door gebruik van het standaardformulier “Oplevering projecten”.