Kwaliteitszorg

Timmer Baarn streeft er naar een maximale transparantie van de bedrijfsprocessen te bereiken, zowel voor de opdrachtgevers als voor onze medewerkers.

Wij willen dit realiseren door:

  • het nakomen van afspraken, zowel intern als extern
  • verschaffen van duidelijkheid voor onze opdrachtgevers
  • verschaffen van duidelijkheid voor onze opdrachtgevers en medewerkers
  • het helder beschrijven van de interne processen en taakverdeling
  • de afstemming tussen alle betrokkenen inzichtelijk maken en verbeteren
  • klachten als uitgangspunt te nemen voor de verbetering van onze producten en dienstverlening

Hieronder kunt een aantal formulieren downloaden.

Meetformulier
Formulier oplevering
Formulier meer en minderwerk